KULLANIM KOŞULLARI

Tarafından sizlere sunulan web sitelerimize hoş geldiniz. İşbu kullanım koşulları (bundan böyle "Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır) web sitelerimizi, bunların bir parçası olan tüm web sayfalarını ve tüm içerikleri (bundan böyle topluca "Web siteleri" olarak anılacaktır) ve buralarda sunulan yazılım ve hizmetleri kullanımınızı düzenler.
Web sitelerini kullanmanız, işbu Kullanım Koşullarını, gizlilik ilkemizi (bundan böyle “Gizlilik İlkesi” olarak anılacaktır) kabul ettiğiniz ve gerekli bildirimleri almaya ve bizlerle bilgisayar ortamında işlem yapmaya razı olduğunuz anlamına gelir. Kullanım Koşullarını ve/veya Gizlilik İlkesini kabul etmediğiniz takdirde, Web sitelerimizi kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.

1. KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Kullanım Koşullarını dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu koşulların en yeni sürümünü Web sitelerinin altında bulunan “Kullanım Koşulları” linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz. Değişiklikleri görmek için Kullanım Koşullarını periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Biz işbu Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri yayınladıktan sonra Web sitelerini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, yeni koşulları kabul etmiş sayılırsınız.
2. EK KOŞULLAR
Web sitelerinin, dosya indirebildiğiniz diğer siteler gibi belirli alanları, işbu Kullanım Koşullarını tamamlayıcı nitelikte kılavuzlar ve kurallar içerebilir. Web sitelerindeki bu hizmetleri kullanarak, bu kılavuz ve kurallara uyacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.
3. ELEKTRONİK DAĞITIM POLİTİKASI VE ONAYINIZ
Size, elektronik ortamda Web siteleri ile ilgili gerekli bildirimler, sözleşmeler ve diğer bilgiler gönderebileceğimizi kabul etmis sayılmaktasınız. Elektronik ortamda bildirim almak istemediğiniz takdirde, lütfen Web sitelerini kullanmaya devam etmeyiniz.
4. GİZLİLİK İLKESİ
Gizlilik İlkesi, Web sitelerini kullanırken kişisel bilgileriniz için geçerli olacak uygulamaları açıklar. Web sitelerini kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik İlkemizde belirtilen bilgiye ilişkin uygulamalarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik İlkesini dilediğiniz zaman Web sitelerinin altında bulunan “Gizlilik İlkesi” linkine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
5. WEB SİTELERİNDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Web sitelerindeki tüm hizmet veya özellikleri dilediğimiz zaman ve bildirimde bulunmaksızın durdurabilir ya da değiştirebiliriz.
6. ERİŞİM MALİYETLERİ
Web sitelerinin erişim ve kullanımı için ihtiyacınız olan ekipman ve İnternet baglantısı masrafları sizin tarafınızdan karşılanmalıdır. Web sitelerine telefon hattı ile erişim sağlıyorsanız, seçtiğiniz erişim numaralarının bulunduğunuz yerde uzun mesafe veya diğer şehirlerarası arama masraflarına tabi olup olmadığının tespit edilmesi için lütfen bağlı bulunduğunuz yerel telefon şirketini arayın. Ayrıca, Web sitelerine kablosuz uygulamalarla (örn. cep telefonu) erişim sağlıyorsanız, operatörünüz sizden yayın süresi ve kablosuz veri hizmetlerinin kullanımını gerektiren uyarılar, web tarama, mesajlaşma ve diğer hizmetler için ücret alabilir. Bu gibi ücretlerin size uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için lütfen operatörünüz ile görüşün. Kablosuz veya diğer iletişim hizmetleri yoluyla Web sitelerine erişim sağladığınızda, doğabilecek tüm masraflardan sadece siz sorumlu olursunuz.
7. SORUMLULUKLARINIZ
7.1 Web sitelerini sadece yasaya uygun amaçlarla kullanabilirsiniz. Web siteleri aracılığıyla aşağıda belirtilen nitelikte herhangi bir bilgi, içerik veya materyal gönderemez ve iletemezsiniz:
1. Patent, marka, ticari sır, telif hakkı, ilan veya diğer mülkiyet hakları dahil ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, başkalarının haklarını ihlal eden;
2. Yasalara aykırı, tehdit edici, kötü eğilimli, taciz edici, onur kırıcı, iftira niteliğinde, aldatıcı, hileli, başkasının gizliliğini bozan, haksız, açık veya grafik tanımlı cinsel eylemler içeren veya pornografik nitelikte;
3. Din, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, etnik köken, yaş veya engellilik temelinde birey veya birey gruplarını hedefleyen, alçaltan veya onlara gözdağı veren;
4. Herhangi bir bilgisayar yazılımının ya da donanımının veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini durduran, bozan veya kısıtlayan ya da bir bilgisayarın veya bilgisayar şebekesinin yetkisiz olarak kullanımına izin veren bir virüs veya başka bir bilgisayar kodu, dosya veya program içeren;
5. Ceza ve hukuki sorumluluk gerektiren bir suç oluşturacak davranışlara teşvik eden;
6. Kullanım Koşullarını, kılavuzları veya Web sitelerinde yayınlanan diğer ilkeleri ihlal eden; veya
7. Web sitelerinin başkaları tarafından kullanımına müdahale edici nitelikte.
7.2 Web sitelerimizi aşağıda belirtilen amaçlarla kullanamazsınız:
1. Ticari kazanç elde etmek için;
2. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir reklam veya promosyon sunmak için; veya
3. İzin almaksızın sizden başka birileri adına herhangi bir bilgi, sahte kişisel bilgi, içerik ya da materyal sağlamak için.
7.3 Web sitelerimizi kullanarak:
1. işbu Kullanım Koşullarına uyacağınızı;
2. iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve güncel tutacağınızı; ve
3. parolanızı onayımız olmadan paylaşmayacağınızı veya transfer etmeyeceğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız.
7.4 Web sitelerini, sunucu veya şebekelerimizin kapasitesini zorlayacak, engelleyecek veya bunlara zarar verebilecek veya Web sitelerinin başkaları tarafından kullanımına müdahale edebilecek sekilde kullanamazsınız. Bilgisayar korsanlığı veya şifre kırma yoluyla veya başka yollarla hizmetlere, kullanıcı hesaplarına, bilgisayar sistemlerine veya şebekelerine yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs edemezsiniz. Bu hükmün ihlalini önlemek ve işbu Kullanım Koşullarını uygulamak için tüm yasal ve teknik önlemleri alabiliriz.
7.5 Web sitelerini veya diğer iletişim araçlarımızı, doğrudan veya dolaylı olarak talep edilmemiş toplu iletişimler (e-postalar ve anlık mesajlar da dahil) aktarmak için kullanamazsınız. Talep edilmemiş toplu iletişimlerin gönderilmesi (veya gönderilmesinin kolaylaştırılması) amacıyla kullanıcılarımız hakkında bilgi toplayamazsınız. Başkalarının, Web sitelerini bu bölümün koşullarını ihlal edecek şekilde kullanmasına neden olamaz veya buna izin veremezsiniz. Siz veya sizin aracılığınızla Web sitelerini kullanan kişiler işbu hükümleri ihlal ettiği takdirde, Web sitelerine erişiminizi veya Web sitelerini kullanımınızı derhal feshedebilir ve hakkınızda yasal süreç başlatabiliriz. Talep edilmemiş toplu iletişimlerin bilgisayarımız veya iletişim şebekelerimiz içine girilmesini, kullanılmasını veya kalmasını önlemek için her türlü teknik önlemi alabiliriz.
7.6 Web sitelerimiz aracılığıyla oluşturdugunuz, gönderdiginiz veya ilettiğiniz ve Fikri mülkiyet hakları (veya benzer haklar) kapsamında bulunan tüm bilgi, içerik ve materyaller özel olmayan, transfer edilemez, alt lisanslanabilir, telifsiz, daimi ve dünya çapında bir lisansla tarafımıza lisanslanmış olup; söz konusu fikri mülkiyetleri Web sitelerinde veya başka bir kanalda veya bunlarla bağlantılı olarak kullanma hakkına sahibiz.
7.7 Bilgi, içerik veya materyal sağlayıp kamu gizliliği ayarını kullandığınızda, bu durum, Web sitelerinin tüm ziyaretçilerinin bu bilgilere erişim sağlayabileceği anlamına gelir ve ziyaretçilerin bu bilgileri kullanımı bizim kontrolümüz dışındadır.
7.8 İşbu Kullanım Koşullarını ihlal eden tüm bilgilerinizi, içeriklerinizi ve materyallerinizi Web sitelerinden çıkarma hakkımız saklıdır.
7.9 Bir kullanıcı adı seçtiğinizde, uygun gördüğümüz takdirde bu kullanıcı adını kaldırma veya düzeltme hakkımız saklıdır.
8. WEB SİTELERİNİ KULLANMA LİSANSI
İşbu Kullanım Koşullarına tabi olmak kaydıyla, Web sitelerini ve Web sitelerinde sunulan içerikleri sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz. İndirilmek üzere sunulan içeriği sadece kişisel amaçlar için kullanabilirsiniz ve söz konusu içerik için geçerli kurallara tabi tutulursunuz. İçeriği, içeriği kullanımınız için size verilen hakları ihlal edecek şekilde kullanamazsınız. Veri kırma, robot veya içerik üzerinde benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanamaz; Web sitelerinin veya içeriğin herhangi bir kısmını düzenleyemez; önceden yazılı iznimiz olmaksızın içeriği çoğaltamaz, yeniden basamaz, kopyalayamaz, depolayamaz, kamuya ifşa edemez, yayımlayamaz, iletemez, değiştiremez, tercüme edemez, yayınlayamaz, alt lisanslayamaz, devir veya transfer edemez, satamaz, ödünç veremez veya dağıtamazsınız. İçeriğin yetkisiz olarak çoğaltılmasını veya dağıtımını sağlamak için içerikte bulunan mekanizmaları değiştiremezsiniz.
9. YAŞ SINIRLAMALARI
Web sitelerini kullanarak, 13 yaşın üzerinde oldugunuzu, 13 yaşın altında iseniz doğrudan bir ebeveyn veya yasal bir velinin size eşlik ettiğini onaylamış sayılırsınız. 13 yaşın altındaysanız, lütfen size doğrudan eşlik eden bir ebeveyn veya yasal veli olmadan Web sitelerimize erişim sağlamayınız. Bilgisayarınız, Internet bağlantısına sahip cihazınız, Internet bağlantınız ve/veya araçlarınız (sahip olunan, kiralanan ya da ödünç alınan) Web sitelerine ya da hizmetlere erişim sağlıyor veya kullanıcıların erişim sağlamasına yardım ediyorsa, 13 yaşın altındaki çocukların doğrudan bir ebeveyn ya da yasal bir velinin denetiminde olmaksızın bilerek veya bilmeyerek Web sitelerine veya hizmetlere erişim sağlamasına izin vermeyip yardım etmeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. 13 yaşın altındaki çocukların bilgisayariniz, Internet bağlantısına sahip cihazınız, Internet bağlantınız ve/veya araçlarınızla (sahip olunan, kiralanan ya da ödünç alınan) doğrudan bir ebeveyn ya da yasal bir velinin denetiminde olmaksızın Web sitelerine veya hizmetlere erişimine izin verdiğiniz ya da yardım ettiğiniz takdirde, tüm sonuçlar için tüm sorumluluğu siz üstlenirsiniz (ihmal dahil olmak ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla) Web siteleri, herhangi bir üçüncü şahıs içerik sağlayıcı veya onların ilgili temsilcileri hiçbir koşul altında, 13 yaşın altındaki kullanıcıların siteleri kullanımı veya kullanamamasından doğacak doğrudan, dolaylı, önemsiz, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan, söz konusu taraf bu hasarların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.
10. MÜLKİYET HAKLARI
Web Sitelerinin Fikri Mülkiyet Hakları
Web sitelerinin adı ve renk kombinasyonlarının görünümü, buton şekilleri ve diğer grafik öğeleri de dahil olmak üzere, Web sitelerindeki tasarıma ve bilgilere ait fikri mülkiyet hakları tarafımıza aittir. Söz konusu fikri mülkiyet; uluslararası anlaşmalar, telif hakkı, marka, patent ve ticari sır yasaları ve diğer mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Örneğin, Web sitelerinin seçiminde, organizasyonunda, düzenlenmesinde ve iyileştirmesinde ve ayrıca Web sitelerinde yer alan orijinal içeriğimiz üzerinde telif haklarına sahibiz.
Oyunların Fikri Mülkiyet Hakları
Web Sitelerindeki pek çok oyunun fikri mülkiyet hakları bize aittir ve bazı oyunlar için tarafımızca bilinen telif hakkı sahiplerinden gerekli izinleri almış bulunuyoruz. Bazı oyunlar için telif hakkı bilgileri bulunmamaktadır ya da İnternet üzerinden genel olarak kullanılmaları nedeniyle, bu bilgi artık elde edilememektedir. Bazı oyunlar ancak özel koşullar kapsamında ve birtakım kısıtlamalara tabi olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, hazırlayanlara ilişkin bilgiler, markalar ya da web sitelerine yapılan referanslar değiştirilmemektedir.
11. FİKRİ MÜLKİYETİN İHLALİYLE İLGİLİ İDDİALAR
Sahip olduğunuz herhangi bir telif hakkı veya başka bir fikri mülkiyet hakkının (“IP hakkı”) Web siteleri tarafından / Web sitelerinde ihlal edildiğini düşündüğünüz takdirde, lütfen derhal aşağıdakilerle birlikte tarafımıza bilgi veriniz:
1. IP hakkı sahibinin veya hak sahibinin adına hareket etmekle yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
2. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz IP hakkının bir açıklaması ve ihlal etme eylemine dair bir açıklama;
3. Telif hakkına tabi işin orijinalinin ya da onaylı bir kopyasının bulunduğu yerin tanımı (örneğin, yayınlanan web sitelerinin URL’si veya yayınlanan kitabın ismi, veya söz konusu tescilli bir marka adı ise tescili kanıtlayan belgenin çıktısı);
4. Size söz konusu IP hakkını kullanma ve koruma hakkı verilen lisansın bir kopyası (IP hakkının bizzat sahibi değilseniz);
5. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin sitemizde yer aldığı URL’nin veya bir diğer özel yerin tanımlanması; bu bilgiler söz konusu materyalin yerini saptamamızı sağlamaya yeterli olmalıdır;
6. adınız ve tam iletişim bilgileriniz; ve;
7. İhtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmemiş olduğuna dair iyi niyetinizi belirten bir beyanname.
12. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİ VE REKLAMCILAR
Web siteleri, otomatik arama sonuçları şeklinde sağlanan linkler de dahil olmak üzere, üçüncü şahıs web sitelerine linkler içerebilir. Bu sitelerin bazıları, uygunsuz, yasadışı veya doğru olmayan materyaller içerebilir. Linklerin mevcut olması, bu üçüncü şahıs sitelerini veya hizmetlerini kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu üçüncü şahıs sitelerinde yer alan hiçbir içerik veya materyalden sorumlu olmadığımızı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktasınız. Web sitelerinde yer alan reklamcılardan yaptığınız tüm alışverişler siz ve reklamcı arasında olup, herhangi bir reklamcıyla ilgili herhangi bir kayıp ve iddianızda bizim yükümlü olmayacağımızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
13. YAZILIM KULLANIMI
İndirmeniz veya kullanmanız için sizlere bir yazılım sunabiliriz. Bu yazılım, onlara eşlik eden lisans sözleşmesinin koşullarına tabi olacaktır. Size yazılımla birlikte verilen bir lisans sözleşmesi olmadığı takdirde, söz konusu yazılımları kullanımınızda İşbu Kullanım Koşullarının diğer şartlarına ek olarak, aşağıda belirtilen lisans geçerli olacaktır. Size, bir yazılımı sadece tek bir bilgisayara kurmanıza izin veren kişisel, özel olmayan, transfer edilemeyen, sınırlı bir lisans vermekteyiz. Yazılım, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasa ve anlaşmalarıyla korunmakta olup, bize ve tedarikçilerimize aittir. Yazılımı satamaz veya dağıtamazsınız. Yazılımı veya bunların herhangi bir bölümünü başka bir ürünle birleştiremezsiniz. Yazılım üzerinde ters mühendislik yapamaz, yazılımı yeniden derleyemez, parçalara ayıramaz, kaynak kodlarını elde etme teşebbüsünde bulunamazsınız (yasalarca aksi açıkça izin verilmediği takdirde). Yazılımdan hiçbir şekilde türev işler oluşturamaz, bunları değiştiremez ve uyarlayamaz veya yazılımdaki mülkiyet bildirimlerini kaldıramazsınız. Yazılımı kullanımınız sırasında tüm yasa ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir üçüncü şahsın bu hüküm çerçevesinde yasaklanan eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesine yetki veya izin veremezsiniz.
Yazılımınızın sürümünü otomatik olarak kontrol edebilir; performans ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla yazılımınızı güncelleyebiliriz. Otomatik bir güncelleme esnasında yazılımı kapattığınız veya güncellemenin kurulumuna müdahale ettiğiniz takdirde, yazılım hasar görebilir ve/veya çalışmaya devam etmeyebilir.
Hollanda’nın veya başka bir yabancı (örn. ABD) ülkenin resmi kurum veya mercilerinin ithalat ve ihracat ile ilgili tüm yasa, mevzuat, düzenleme ve emirlerine tam olarak uyacağınızı ve yazılım, ilgili teknoloji veya bununla ilgili herhangi bir ürünü resmi bir yetki olmaksızın, yasaklanmış bir ülkeye, tüzel kisiliğe veya bir kişiye yasaklanmis bir nihai kullanım için doğrudan veya dolaylı olarak ihraç, yeniden ihraç ya da transfer etmeyeceğinizi ve/veya bu şekilde piyasaya sürmeyeceğinizi taahhüt etmektesiniz. Belirtilen yasa, mevzuat, düzenleme veya emirlere uyumunuz ve gerekli yetki ve izinlerle ilgili tüm masraflar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, belirtilen yasa, mevzuat, düzenleme veya emirlere uymayı ve gerekli yetki ve izinleri almakla ilgili tüm masrafları üstlenmeyi kabul etmektesiniz.
14. TEMİNATLARDAN FERAGAT
Web sitelerini, olduğu gibi, tüm hatalarıyla ve mevcut olduğu şekilde sunmaktayız. Şirketimiz ve tedarikçilerimiz, Web siteleri hakkında herhangi bir açık teminat veya garanti sunmamaktadır. Yasalarca izin verildiği sürece, şirketimiz ve tedarikçilerimiz, Web sitelerinin ve Web siteleri yoluyla dağıtılan tüm yazılım, içerik ve hizmetlerin satılabilir, memnun edici kalitede, doğru, zamanında, belirli bir amaç veya ihtiyaca yönelik ve ihlal etmeyen nitelikte olduğuna dair örtülü tüm teminatlardan feragat etmektedir. Web sitelerinin, ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya tamamen hatasız, güvenilir, kesintisiz veya daima erişilebilir olacağını garanti etmemekteyiz. Web sitelerinin (tüm destek hizmetleri de dahil) kullanımından elde edilebilecek sonuçların etkili, güvenilir veya doğru olacağına veya ihtiyaçlarınızı karşılayacağına dair garanti sunmamaktayız. Web sitelerine (doğrudan veya üçüncü şahıs şebekeleri aracılığıyla) tercih ettiğiniz zaman ve yerlerden erişim sağlayabileceğinizi garanti etmemekteyiz. Kendi yerel yasalarınız gereği, işbu sözleşmenin değiştiremeyeceği ilave tüketici haklarınız olabilir.
15. BÖLÜNEBİLİRLİK VE BİRLEŞME
İşbu sözleşme ve Web sitelerinde yayınlanan tüm ilave şart, ilke, kural ve kılavuzlar, siz ve şirketimiz arasında tam bir anlaşma teşkil etmekte olup, önceki yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerini almaktadır. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümü geçersiz ve yürürlüge konulamaz kılındığı takdirde, o bölüm, mümkün olduğu kadarıyla, tarafların asıl niyetlerini yansıtacak şekilde ilgili kanuna uygun olarak yorumlanacak ve kalan bölümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.
16. FESİH
Bu Kullanım Koşullarını ya da Web Siteleriyle ilgili olarak belirtilen diğer kuralları veya kılavuzları ihlal etmeniz durumunda, Web Sitelerini kullanma hakkınız otomatik olarak sona erecektir. Ayrıca, hangi nedenle olursa olsun, Web Sitelerinin tamamına veya bir bölümüne olan erişiminizi bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutmaktayız.

0 Yorumlar

Yorum Gönder

Yorum Yap (0)